Obraz 194

Żubry w Puszczy Boreckiej

Żubry w Puszczy Boreckiej