Obraz 119

Żubry w Puszczy Boreckiej

Żubry w Puszczy Boreckiej